TUZLAR - TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE TUZ ÇEŞİTLERİ

TUZLAR - TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE TUZ ÇEŞİTLERİ

 

               Asitler ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir.

 

a)            Tuz Çeşitleri         :

NaCl                                   Sodyum Klorür

KCl                                     Potasyum Klorür

CuCl2                                 Bakır Klorür

MgCl2                                 Magnezyum Klorür

CaCl2                                  Kalsiyum Klorür

Na2SO4                              Sodyum Sülfat

K2SO4                                Potasyum Sülfat

Al2(SO4)3                           Alüminyum Sülfat

ZnSO4                               Çinko Sülfat

CaSO4                               Kalsiyum Sülfat

CuSO4                               Bakır Sülfat

MgCO3                               Magnezyum Karbonat

Na2CO3                              Sodyum Karbonat

Mg3(PO4)2                          Magnezyum Fosfat

Na3PO4                               Sodyum Fosfat

Al(PO4)                               Alüminyum Fosfat

KNO3                                  Potasyum Nitrat

NaNO3                                Sodyum Nitrat

 

b)            Tuzların İyonlaşması ve İyonlaşma Tepkimeleri         :

Tuzların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (­–) yüklü iyonlarına ayrışması demektir.

Tuzlar, katı haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Tuzlar suda çözündüklerinde (+) ve (–) yüklü iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletirler.

 

              NaCl (suda)(aq)                                       Na+          +              Cl–

              KCl (suda)(aq)                                         K+            +              Cl–

              CuCl2 (suda)(aq)                                      Cu+2         +              2Cl–

              MgCl2 (suda)(aq)                                      Mg+2        +              2Cl–

              CaCl2 (suda)(aq)                                       Ca+2         +              2Cl–

              Na2SO4( suda)(aq)                                   2Na+        +              (SO4)–2

              K2SO4      (suda)(aq)                                2K+          +              (SO4)–2

              Al2(SO4)3 (suda)(aq)                                2Al+3        +              3(SO4)–2

              ZnSO4     (suda)(aq)                                Zn+2         +              (SO4)–2

              CaSO4     (suda)(aq)                                Ca+2         +              (SO4)–2

              CuSO4     (suda)(aq)                                Cu+2         +              (SO4)–2

              MgCO3 (suda)(aq)                                    Mg+2        +              (CO3)–2

              Na2CO3 (suda)(aq)                                   2Na+        +              (CO3)–2

              Mg3(PO4)2 (suda)(aq)                               3Mg+2      +              2(PO4)-3

              Na3PO4 (suda)(aq)                                   3Na+        +              (PO4)-3

              Al(PO4) (suda)(aq)                                    Al+3          +              (PO4)–3

              KNO3 (suda)(aq)                                       K+            +              (NO3)–

              NaNO3 (suda)(aq)                                     Na+          +              (NO3)–

 

c)            Nötrleşme ve Nötrleşme Tepkimeleri           :

Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir.

Nötrleşme tepkimeleri sonunda ısı açığa çıktığı için nötrleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir.

Nötrleşme tepkimelerinde; asitteki hidrojen iyonu (H+) ile bazdaki hidroksit iyonu (OH)– birleşerek suyu, asitteki (­) yüklü iyon ile bazdaki (+) yüklü iyon da birleşerek tuzu oluştururlar.

 

              Asit          +              Baz                           Nötrleşme   Tuz          +              Su           +              Isı

 

              H+Cl–        +         Na+(OH)–                 Nötrleşme    NaCl        +              H2O         +              Isı

                Asit                                                                   Baz                                                                                      Tuz                                          Su

              

              H2+(SO4)–2           +              Ca+2(OH)2–                          Ca(SO)4  +              2H2O

                Asit                                                                   Baz                                                                   Tuz                                                              Su

 

              HCl                          +              K(OH)                                 KCl          +              H2O

              2HCl                        +              Cu(OH)2                              CuCl2       +              2H2O

              2HCl                        +              Mg(OH)2                              MgCl2       +              2H2O

              2HCl                        +              Ca(OH)2                              CaCl2       +              2H2O

              H2(SO4)                   +              2Na(OH)                              Na2SO4    +              2H2O

              H2(SO4)                   +              2K(OH)                                K2SO4      +              2H2O

              3H2(SO4)                 +              2Al(OH)3                             Al2(SO4)3+              6H2O

              H2(SO4)                   +              Zn(OH)2                              ZnSO4     +              2H2O

              H2(SO4)                   +              Ca(OH)2                              CaSO4     +              2H2O

              H2(SO4)                   +              Cu(OH)2                              CuSO4     +              2H2O

              H2(CO3)                   +              Mg(OH)2                              MgCO3     +              2H2O

              H2(CO3)                   +              2Na(OH)                              Na2CO3    +              2H2O

              2H3(PO4)                 +              3Mg(OH)2                            Mg3(PO4)2+             6H2O

              H3(PO4)                   +              3Na(OH)                              Na3PO4      +              3H2O

              H3(PO4)                   +              Al(OH)3                               Al(PO4)      +              3H2O

              H(NO3)                    +              K(OH)                                 KNO3           +              H2O

              H(NO3)                    +              Na(OH)                                NaNO3        +              H2O

 

d)            Tuzların Özellikleri              :

 

               1-            Katı ve kristal haldedirler

               2-            Katı halde iken elektrik akımını iletmezler.

               3-            Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

               4-            Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar.

               5-            Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !