MİSAKI MİLLİ'NİN İLANI (28 OCAK 1920), MİSAKI MİLLİ'NİN

10. MİSAKI MİLLİ'NİN İLANI (28 OCAK 1920), MİSAKI MİLLİ'NİN MADDELERİ VE MİSAKI MİLLİ'NİN ÖNEMİ

 

Meclisin açılmasının ardından Milli Mücadele yanlısı milletvekilleri Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adında bir grup kurdular. Daha önce Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen ilkeler doğrultusunda bir bildiri hazırladılar. Misak-ı Milli (Milli Ant) adı verilen bu belge 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi.

 

Misak-ı Milli'nin (Milli Ant) Maddeleri

 

1.     İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır.

2.     Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir.

3.     Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya'nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.

4.     Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez.

5.     Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.

6.     Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada (30 Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz.

 

Misak-ı Milli'nin Önemi

1.     Misak-ı Milli, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sıradaki Osmanlı sınırlarını kapsar. Böylece milli ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir.

2.     Misak-ı Milli, Türk milletinin kabul edebileceği barış şartlarını belirtmiştir. Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalarda ön şart olarak Misak-ı Milli'nin kabulü öne sürülmüştür.

3.     Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de kabul edilmiştir.

4.     Kapitülasyonlara, azınlıklara ayrıcalık verilmesine Boğazlardaki kısıtlamalara tepki gösterilmiştir.

5.     Misak-ı Milli, Milli Mücadele'nin temel amacı olmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !