İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI VE İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

6. İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI VE İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

 

Yunanlılar, Londra Konferansı'nın başarısız olmasından dolayı yeniden saldırıya geçtiler. Amaçları Londra Konferansı'ndaki tekliflerin TBMM tarafından kabul edilmesini sağlamaktı. Eskişehir ve Kütahya'yı alarak Ankara üzerine yürümeyi amaçladılar.

 

Taarruza geçen Yunan ordusu İnönü önlerinde bir kez daha yenilerek geri çekildi.

 

Sonuçları
:

1.     Halkın orduya ve TBMM'ye olan güveni arttı.

2.     Mustafa Kemal Paşa, İsmet Beye çektiği telgrafta "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (kötü) talihini de yendiniz." dedi.

3.     TBMM'nin Anadolu'daki otoritesi arttı.

 

Yunanlıları destekleyen devletler arasında, görüş ayrılıkları çıktı. İtalyanlar ve Fransızlar Yunanlıları desteklemekten vazgeçip TBMM ile anlaşma yollarını aramaya başladılar.

 

İnönü Savaşlarının Milli  mücadelede en önemli özelliği, düşmanı oyalayarak saldırı gücünü zayıflatması ve ilerlemelerini engellemesidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !