HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 MART 1924), HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

3. HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 MART 1924), HALİFELİĞİN KALDIRILMASI'NIN NEDENLERİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI'NIN SONUÇLARI

 

Hz. Peygamber (SAV), yaşadığı dönemde hem dinin hem de devletin başında bulunuyordu. Onun vefatından sonra devletin başına geçen kimselere halife denilmiştir. Halifeler, Hz. Peygamberin siyasi vekilleridir, dini yetkileri yoktur.

 

İlk dört halife seçimle göreve gelmişlerdir. Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline dönüşmüştür. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferinin ardından Halifelik Osmanlı padişahlarına geçmiştir. Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri olmuştur.

 

1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığı halde, devlet işlerine karışmayacağı düşüncesi ve halkın bağlılığı dikkate alınarak halifelik kaldırılmadı. Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi TBMM tarafından halife seçildi.

 

Abdülmecit Efendi, Osmanlılarda padişah olmadığı halde halife olan tek kişidir.

 

Halifeliğin kaldırma nedenleri:


1.     Milliyetçilik ve milli egemenlik düşüncesi üzerinde kurulmuş olan yeni Türk devletinin yapısıyla saltanat ve halifeliğin bağdaşmaması,

2.     Halife Abdülmecit Efendinin Hükümetin talimatlarının dışına çıkmaya ve devlet başkanı gibi hareket etmeye başlaması.

3.     Yapılacak inkılap çalışmalarının önünde halifeliğin bir engel gibi görünmesi vb. nedenlerle 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı.

 

Halifeliğin kaldırmasının sonuçları:

1.     Laik devlet yapısının oluşturulması için en önemli adım atıldı.

2.     İlerde yapılacak inkılaplara uygun bir ortam hazırlandı.

3.     Milli egemenlik daha da güçlendi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !